150 Ungkapan Mudah Bahasa Mandarin (L38)

RM35.10 RM39.00

Stock: 12

Code: 9789671489949

Berat: 0.360kg


Penghantaran


Description

~ Mengandungi 150 ungkapan Bahasa Mandarin yang mudah dan ringkas yang anda boleh gunakan dalam percakapan seharian

~ Setiap ungkapan mengandungi tiga bahasa iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris & Bahasa Mandarin

~ Disertakan kaedah sebutan dalam Bahasa Melayu sebagai panduan untuk membaca pinyin (sistem sebutan rumi Bahasa Mandarin)

~ Perkataan yang fokus kepada ungkapan seharian seperti salam, pertanyaan, pujian, terima kasih dan lain-lain

~ Buku ini disusun secara mudah, berdasarkan topik-topik penting, mudah untuk dipelajari dan dipraktikkan

~ Dapat menambah penguasaan kosa kata bahasa Mandarin anda

Features