Dasar Akidah Islam Pegangan Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah (L22)

RM28.05 RM33.00

Stock: 3

Code: 9789671707432

Berat: 0.165kg


Penghantaran


Description

Ini adalah terjemahan bagi risalah bertajuk: Uṣūl al-Sunnah, karya Imām ‘Abd Allāh bin al-Zubayr al-Ḥumaydī (wafat: 219H), seorang ulama agung yang hidup para kurun awal Islam.

Kitab Uṣūl al-Sunnah merupakan sebuah risalah ringkas yang menerangkan tentang Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Imām al-Ḥumaydī banyak menukilkan kedudukan Ahli Sunnah dalam mendepani sesuatu isu, contohnya seperti kedudukan atau sikap Ahli Sunnah dengan kelompok Khawarij, Jahmiyyah dan sebagainya. Oleh itu risalah ini amat penting untuk ditelaah dan sangat berautoriti kerana ia dikarang oleh seorang ulama generasi salaf al-ṣāliḥ yang berguru dengan Imām al-Shāfi‘ī, serta beliau juga merupakan guru kepada Imām al-Bukhārī.

Kata Ya’qub al-Fasawi: Aku tidak pernah menemui seorang pun yang lebih menginginkan kebaikan buat Islam dan orang Islam berbanding beliau (Al-Humaydi).

Features