IMPLEMENTASI HUKUM QURANI (L30)

RM22.32 RM27.90

Stock: 3

Code: 978-967-86-0447-1

Berat: 0.710kg


Penghantaran


Description


Format: Paperback

ISBN: 978-967-86-0447-1

Tarikh Terbit: 31 Dec 2014

Jumlah Muka Surat: 385

Berat(kg): 0.7

Sinopsis

Buku ini adalah pendekatan tafsir al-Quran yang mempunyai banyak keistimewaan bagi menyingkap maksud al-Quransebagai sebuah kitab suci yang lengkap dan sesuai untuk setiapzaman, tempat dan keadaan. Penggunaan pendekatan inidalam pentafsiran al-Quran bukan perkara baru malah benihnyatelahpun diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila bagindamempertemukan ayat-ayat yang sama temanya. Pendekatan inikemudiannya digunakan juga oleh para sahabat, tabiin, para

mufassirin sama ada yang terdahulu yang terkemudian danpara penulis-penulis yang ingin menyingkap rahsia kitab sucial-Quran. Konsep tafsir berdasarkan tema menjadi lebih jelaspada kurun terakhir ini apabila para ulama dan pengkaji cubamenyingkap pendekatan ini secara lebih sistematik sehinggamenerbitkan istilah dan konsep tafsir berdasarkan tema secaralebih menyeluruh.

Features