Sejarah Arkeologi Nusantara: Cerakinan Arkeologi dan Sejarah # (Q14)

RM18.00 RM20.00

Stock: 0

Code: 978-967-0685-34-2

Berat: 0.220kg


Penghantaran


Description

Sinopsis:

Sejarah Awal Nusantara: Cerakinan Arkeologi dan Sejarah adalah hasil susunan semula makalah-makalah terpilih yang menggarap beberapa isu penting mengenai politik dan budaya masyarakat Melayu, terutamanya sebelum kurun ke-15 Masihi. Antara topik-topik yang akan dibincangkan adalah sosiobudaya masyarakat Melayu Semenanjung Tanah Melayu sebelum kemasukan Islam, struktur politik kerajaan Melayu awal dan hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan Melayu dengan China. Di samping itu, buku ini turut membincangkan evolusi sistem tulisan Melayu dan penemuan prasasti di Perlis.

 

Isi Kandungan:

Prakata vii

Bab 1: Warisan Hindu, Buddha dan Islam Semenanjung Tanah Melayu: Satu Analisis 1

Bab 2: Indianisasi di Kedah Tua: Satu Penilaian Semula 16

Bab 3: Sosioekonomi Kedah Tua: Satu Kajian Pensejarahan 37

Bab 4: Kemerosotan Kedah Tua: Mangsa Percaturan Politik dan Sosioekonomi Dunia Timur [Kurun Ke-13-14] 60

Bab 5: Kerajaan Tan-Tan [Kurun ke-6 Hingga ke-7 Masihi]: Suatu Analisis Sosioekonomi 84

Bab 6: Kalam Semah Dari Perlis: Satu Kajian Awal 98

Bab 7: Hubungan Ufti Srivijaya-Suvarnabhumi dan Mataram dengan China: Satu Cerminan Sosioekonomi dan Politik Nusantara [670M-1097M] 114

Bab 8: Prasasti Berbahasa Melayu Kuno: Analisis Evolusi Aksara dan Tahap Keilmuan Melayu 144

Kesimpulan 163

Indeks 167

Features