Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu’ah, At-Talaq dan Juzuk 28 (L173,R6)

RM22.50 RM25.00

Stock: 83

Code: 978-967-481-160-0

Berat: 0.515kg


Penghantaran


Description

Tafsir Surah As-Saff, Al-Jumu'ah, At-Talaq dan Juzuk 28 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar. Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah ataupun HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in dan tafsir Al-Quran dengan muktabar yang lain. Disamping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab. 

Features